Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Trí tuệ nhân tạo (Ai) trong những năm gần đây được biết đến là một công cụ của con người trong nhiều lĩnh vực. Từ tư vấn, tổng hợp thông tin đến dự báo, đưa ra quyết định.

Mặc dù trí tuệ nhân tạo hiện nay mới chỉ ở mức độ sơ khai, tức là có khả năng thực hiện lại các công việc con người đã làm được nhưng trong một số lĩnh vực đã vượt qua con người.

Nhưng để có được những khả năng này, Ai sử dụng một nguyên liệu rất quan trọng đó là dữ liệu. Căn cứ vào các tình huống đã từng xảy ra, con người mới sử dụng các dữ liệu có sẵn để huấn luyện và từ đó Ai bắt đầu học khả năng phân tích xử lý của minh và áp dụng cho các tình huống sau.

Và điều chắc chắn đó là nếu dữ liệu đầu vào sai, kết quả con người nhận được hoàn toàn có thể bị sai.

Tại Hội thảo: “Quản trị dữ liệu- Thách thức vượt tầm công nghiệp 4.0”do Orchestra Networks Việt Nam tổ chức, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Hoài, Giám đốc Ai Academy cho rằng: “Chúng ta đang sống trong thời đại số hóa cao và dữ liệu được xem một thứ dầu mỏ mới. Tuy nhiên việc có dữ liệu lớn không đồng nghĩa với việc có thể khai thác nó để xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo thông minh”.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Hoài, Giám đốc Ai Academy.

Mọi hoạt động của con người hiện nay đang tạo ra dữ liệu nên vấn đề quan trọng chính là chất lượng của dữ liệu, cách các dữ liệu thể hiện và con người sẽ quản lý dữ liệu như thế nào.

Một ví dụ mà ông Hoài đưa ra là hiện nay ở Trung Quốc đã thử nghiệm việc chấm điểm tín dụng xã hội của người dân bằng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo này sẽ nhận diện mặt của mọi người dân, kết hợp các dữ liệu để quyết định xem người này có đủ uy tín để được vay tiền hay không. Vậy nếu dữ liệu sai, trí tuệ nhân tạo nhận nhầm gương mặt của một người bình thường với một tội phạm. Quyền lợi của người này sẽ bị ảnh hưởng.

Máy tính IBM Watson đang chuẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị ung thư bằng các dữ liệu được cung cấp. Vậy chuyện gì xảy ra khi các dữ liệu này sai?

Theo ông Hoài: “Việc quản trị dữ liệu cần được coi là tài nguyên, hiện nay rất nhiều người Việt Nam sử dụng mạng xã hội của nước ngoài. Qua việc đăng tải các thông tin cá nhân, đơn vị quản lý các trang mạng xã hội này đã thu thập dữ liệu của người dùng và các doanh nghiệp khi muốn có những dữ liệu theo từng đối tượng khách hàng phải bỏ tiền ra mua.

Những dữ liệu chuyên ngành tại Việt Nam hiện nay cũng là nguồn tài nguyên mà các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam rất cần. Do đó, việc quản lý, khai thác nguồn dữ liệu này cần thiết phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước”.

Theo bizlive.vn
[ Modified: Wednesday, 12 June 2019, 4:02 PM ]