Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Phân tích khuôn mặt người đang trở thành một lĩnh vực nghiên cứu rất tiềm năng, đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích cảm xúc và hành vi của con người. Một hệ thống robot hay camera có thể tự động phân tích được khuôn mặt người, đưa ra những nhận định về cảm xúc, giới tính, độ tuổi của người đó sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ. Một robot bán hàng có thể đưa ra những sản phẩm phù hợp với từng khách hàng phụ thuộc vào giới tính và độ tuổi của họ, một camera phân tích cảm xúc sẽ giúp cho các cửa hàng đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng…

Chính từ những ứng dụng quan trọng như vậy, nhóm chuyên gia và kỹ sư của Viện AI Việt Nam đã xây dựng, phát triển một hệ thống phân tích khuôn mặt dành riêng cho người Việt Nam. Hệ thống nhận đầu vào là một bức ảnh và đưa ra thông tin về cảm xúc, giới tính và độ tuổi của tất cả những người có mặt trong bức ảnh đó. Hệ thống sử dụng kỹ thuật học sâu đa nhiệm tiên tiến, giúp cùng lúc giải quyết đồng loạt cả ba bài toán với độ chính xác cao.

Nguồn video demo: Zing