Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Hệ thống sử dụng camera để thu hình ảnh trực tiếp hoạt động giao thông trên một tuyến đường. Từ luồng video này,Hệ thống phân loại và đếm phương tiện giao thông sẽ chuyển đổi thành các khung hình với tần suất 20fps. Hệ thống sẽ thực hiện việc tự động phát hiện các đối tượng phương tiện giao thông tại mỗi khung hình và phân loại vào 6 nhóm phương tiện khác nhau gồm: xe máy; xe oto cá nhân (car); xe taxi; xe bus; xe van; và xe tải.

Hệ thống sẽ thực hiện việc đếm lượt phương tiện lưu thông qua tuyến đường đã chọn bằng cách cấu hình trước một một đường ngang  (đường đỏ), khi phương tiện di chuyển cắt ngang qua đường này, Hệ thống phân loại và đếm phương tiện giao thông sẽ cập nhật dữ liệu về lượt lưu thông cho loại phương tiện đó.

Hệ thống phân loại và đếm phương tiện giao thông được phát triển dựa trên các kỹ thuật mạng Deep Learning tiên tiến, cho độ chính xác cao. Hệ thống phân loại và đếm phương tiện giao thông đáp ứng thời gian thực với yêu cầu phần cứng GTX 1050Ti trở lên.