Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world

Hệ thống nhận diện mặt người là hệ thống nhận diện khuôn mặt sử dụng camera RGB thông thường. Ứng dụng các kỹ thuật Deep Learning tiên tiến, Hệ thống nhận diện mặt người có khả năng tự động nhận diện, xác thực danh tính dựa trên dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt. Hệ thống hoạt động thời gian thực, ở môi trường trong nhà và cho phép nhận diện nhiều khuôn mặt trong một khung hình.

Hệ thống nhận diện mặt người có thể được tích hợp vào các hệ thống như điểm danh; xác thực truy cập; theo vết; v.v..

Hệ thống nhận diện mặt người đáp ứng thời gian thực mà không yêu cầu phần cứng đặc biệt hoặc đắt tiền, giúp cho việc triển khai dễ dàng với chi phí thấp. Bên cạnh đó, Hệ thống nhận diện mặt người cho phép nhận diện nhiều khuôn mặt một cách đồng thời trong một khung hình, giúp cho việc triển khai hệ thống không gây gián đoạn công việc cho người cần nhận diện.

Hệ thống cho phép đăng ký mới một khuôn mặt hết sức dễ dàng, nhanh chóng, không cần huấn luyện lại mô hình. Dữ liệu về khuôn mặt dùng để đối chiếu vô cùng nhỏ gọn, có thể lưu trữ trên hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông thường.