Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Saturday, 8 June 2019, 4:41 PM
Anyone in the world

Sứ mệnh

Học viện AI cam kết thúc đẩy doanh nghiệp lớn nhỏ đưa trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng trong hoạt động SXKD.

Dựa trên thế mạnh về hợp tác quốc tế và đội ngũ chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành học viện đầu tiên tổ chức khóa học Chuyên gia Khoa học dữ liệu (Fullstack Data Scientist) có cam kết đầu ra. 

Viện AI sẽ đóng góp đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong công cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 của đất nước.

Cách tiếp cận

Chúng tôi không ngừng đổi mới từ các lĩnh vực như ICT, nông nghiệp, y tế, kinh doanh bán lẻ…thông qua sự hợp tác với các chuyên gia trong ngành. Chúng tôi kết nối học viện với các ngành nghề, cộng đồng nghiên cứu với đội ngũ phát triển sản phẩm nhằm giúp học viên thực hành các kỹ năng dựa trên nền tảng lý thuyết.  

Học viên được khuyến khích tham gia các buổi hội thảo hàng tháng miễn phí tại trụ sở chính. Chúng tôi tạo điều kiện cho học viên tham gia phòng thí nghiệm dữ liệu khoa học để thực hành các khóa AI.

Chúng tôi tìm kiếm hợp tác nghiên cứu và phát triển lâu dài với doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm thương mại.

[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 9:54 AM ]