Blog entry by AIAcademy Vietnam

Picture of AIAcademy Vietnam
by AIAcademy Vietnam - Sunday, 9 June 2019, 6:59 PM
Anyone in the world
Trí tuệ nhận tạo được xem là một động lực chính cho cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Trong vòng một thập kỷ qua, học sâu (Deep Learning) đã trở thành một trong những kỹ thuật chính giúp trí tuệ nhân tạo đạt được những thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, và an ninh mạng. Trong khóa học này, học viên sẽ được học các kỹ thuật tân tiến nhất của học sâu (Deep Learning) và ứng dụng của chúng trong việc giải quyết các bài toán của an ninh mạng. Nội dung khóa học cung cấp cho người học các kiến thức từ thuật toán cơ bản trong học máy và phát hiện bất thường với các công cụ như Python, Scikit-Learn, TensorFlow, Keras cho đến các kỹ thuật hiện đại và tân tiến trong học sâu như Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, Auto-encoders, Generative Models. Đặc biệt khóa học hướng người học tới các ứng dụng của học sâu trong an ninh mạng thông qua việc giải quyết các bài toán cơ bản của an ninh mạng như: Phát hiện xâm nhập mạng (Intrusion Detection), Phát hiện tấn công Web (Web Attack Detection), Phát hiện mã độc (Malware Detection), ...
[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 9:27 AM ]