Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world
Thị giác máy tính đã trở thành một lĩnh vực quan trọng của trí tuệ nhân tạo (AI) với nhiều ứng dụng thực tế có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày như tìm kiếm bằng hình ảnh (visual search), hiểu nội dung ảnh, y học, máy bay không người lái, và xe tự lái. Các bài toán lõi về nhận dạng hình ảnh phía sau các công nghệ nêu trên chính là phân loại, phân vùng ngữ nghĩa ảnh, phát hiện,nhận dạng các đối tượng trong ảnh. Các tiến bộ trong học sâu (Deep Learning) gần đây đã giúp các hệ thống nhận dạng ảnh thông minh đạt được những kết quả tiến bộ vượt bậc có thể cạnh tranh thậm chí vượt con người. Khóa học này chú trọng tới việc cung cấp các kiến thức sâu về các kiến trúc và thuật toán cho học sâu trong việc xây dựng các mô hình đầy đủ (end-to-end) để giải quyết các bài toán lõi nêu trên. Trong khóa học này, người học sẽ được học cách thức để thiết kế, cài đặt, huấn luyện, và gỡ lỗi các mạng neural nhiều tầng (Deep Neural Networks) để nắm bắt được các kết quả nghiên cứu, các kỹ thuật tân tiến nhất của học sâu trong lĩnh vực thị giác máy tính. Học viên sẽ học thông qua việc thực hành và giải quyết các bài toán trong các dự án thực tế về thị giác máy tính.
[ Modified: Saturday, 15 June 2019, 9:11 AM ]