Blog entry by AIAcademy Vietnam

Anyone in the world
Trong khóa đào tạo này, người học sẽ được tiếp thu những kiến thức và kỹ thuật học máy hiện đại với trọng tâm ứng dụng vào lĩnh vực an ninh mạng. Khóa đào tạo cung cấp một số kiến thức cơ bản về học máy và phát hiện bất thường sử dụng các công cụ học máy phổ biến như Scikit-Learn, TensorFlow, Keras. Người học cũng sẽ được tiếp cận với những khái niệm, mô hình, kỹ thuật tiên tiến của học máy như các mô hình học sâu (Deep Learning) bao gồm Convolutional Neural Networks (CNN), Recurrent Neural Networks, Auto-endocers, generative models, …Đặc biệt, việc học và lĩnh hội các mô hình này được thực hiện dựa trên việc thực hành và áp dụng vào các bài toán trong an ninh mạng như Phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection), Phát hiện tấn công Web (Web Attack Detection), Phát hiện mã độc (Malware Detection), … với những tập dữ liệu từ các dự án thực tế.
[ Modified: Wednesday, 12 June 2019, 3:10 PM ]